DCCC – Danish Comprehensive Cancer Center vil bidrage til at skabe optimale forhold for dansk kræftforskning og - behandling. Det gør vi bl.a. ved at støtte tværfaglige, nationale projekter og netværk samt danne ramme for nationale forskningscentre og etablering af nye netværk og initiativer i Danmark.

Du kan læse mere om projekter og netværk under DCCC herunder.

Anal Cancer Symposium og workshops

Improving quality of life and functional capacity in haematological cancer

Etablering af et nationalt, tværfagligt netværk for forskning i cancer immunterapi (IMMUNONET)

PARAT - PAllierende RAdioTerapi til lungekræft

Patologi symposium: Bløddelstumorer i huden

SUPE-R internat: Forberedelse og initiering af nationalt, randomiseret klinisk forsøg til forbedring af opfølgning af patienter med lungekræft

Implementation of personalized medicine (PM) in patients with no standard therapy for recurrent and/or drug resistant cancer

Galdevejskræft: diagnose, etiologiske faktorer, behandlinger, prognostiske faktorer og prognose: vidensudveksling i et nationalt perspektiv

Dansk Hæmatologisk KFE netværk - etablering af nationalt studiekontor for investigator initierede kliniske studier

Stiftelse af nationalt sarkom forskningsnetværk

Implementering af kliniske retningslinjer for cancerassocieret trombose og fokus på livskvalitet hos den multimorbide patient med behov for blodfortyndende behandling

Klinik for senfølger til kræft – national udbredelse af sygeplejerskestyret initial behandling

Forberedelse af et nationalt initieret rehabiliteringsprojekt til patienter med hjernetumor

DCCC Cardio-Onkologisk netvæRk, DCCC COR

Workshop om targetindtegning for spinal SBRT

Deep inspiration breath-hold under strålebehandling - den første nationale DIBH workshop

Konsolidering af nationalt netværk til etablering af standardiserede bioinformatiske og klassifikationsworksflows, fælles variantdatabase og datadeling

Etablering af netværk for harmonisering af somatisk variantfortolkning i behandlingsøjemed for patienter med behandlingsrefraktær cancer

HNC-PRO under strålebehandling – et nationalt patientrapporteringsværktøj og dets betydning for behandlingsforløbet